กิจกรรม

 ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ซึ่งเป็น การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference โดยโปรแกรม WebEx Teams การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นอย่างดี ซึ่งท่านสาธารณสุขอำเภอได้กล่าวเปิดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้มอบนะโยบายการปฏิบัติงาน และข้อกูฏหมายต่างๆ และแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

วันที่ 2020-05-22 13:12:31 น. อ่านแล้ว 1158 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter