กิจกรรม

 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564

   วันที่ 1 มีนาคม 2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติราขการ และคุยข้อราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 2021-03-31 11:39:43 น. อ่านแล้ว 920 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter