กิจกรรม

 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตำบลหนองสิม เนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค Covid-19

   วันที่ 23 เมษายน 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นางกฤษณา สมสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเขมราฐ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตำบลหนองสิม เนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรค Covid-19 จำนวน 4 ราย เป็นคัตเตอร์ครอบครัว ในการลงพื้นที่ ได้ให้คำแนะนำกักตัว 14 วัน สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง แยกกักตัวจากคนในครอบครัว ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่ออกนอกบ้าน แนะนำผู้นำชุมชน อสม. ในการคำแนะนำ/ดูแล ในช่วงระหว่างกักตัวของกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 2021-04-28 10:08:41 น. อ่านแล้ว 2102 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter