กิจกรรม

 ตรวจคัดกรอง ให้ความรู้ และแนะนำแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ให้ความรู้ และแนะนำแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นหลัก Social Distancing, การใช้ชีวิต แบบ New Normal แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขมราฐ

วันที่ 2020-05-22 15:32:00 น. อ่านแล้ว 1166 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter