|| หน้าหลัก || ทำเนียบผู้บริหาร || ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง || ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม || ติดต่อเรา || เข้าสู่ระบบ || ออกจากระบบ ||      

ไฟล์รับ - ส่งข้อมูลสาธารณะ

เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ รายละเอียดไฟล์ ขนาด(kb) วันที่ Upload ลบไฟล์
  4198.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ วันที่ 16-18 เมษายน 57 14 2014-04-18
  4197.rar   สรุปผลไทรอยด์ตุลาคม56-มีนาคม57 ส่งคุณวรางค์ 9 2014-04-18
  4196.zip   หลักเกณฑ์การส่งงานวิจัย โซน 2 ปี 57 28 2014-04-17
  4195.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 57 13 2014-04-16
  4194.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ ระหว่างวันที่ 8-12 เม.ย.57 12 2014-04-12
  4193.rar   รายชื่อ ผู้คลอด 4-5 เมษายน 2557 10 2014-04-06
  4192.rar   เบิกยา+สถานะคงคลังยาเดือนเมษายน57ม่วงเฒ่า 85 2014-04-04
  4191.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557 9 2014-04-04
  4190.rar   ให้ลักษณ์ 31 2014-04-02
  4189.rar   รายชืผู้คลอด รพ.เขมราฐ วันที่ 30-31 มีนาคม 2557 16 2014-04-02
  4188.zip   ภาพรับเกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพ(ให้น้องก้อย) 5885 2014-04-02
  4187.rar   รายละเอียดการโอนเงินให้ลูกข่ายจากรพ.เขมราฐ(ตค56-มีค57) 25 2014-04-01
  4186.rar   รายงานเดือนขามป้อมให้คุณฤทธิ์(มี.ค57) 16 2014-04-01
  4185.rar   รายงานเดือนขามป้อมให้เจี้ยบ(มี.ค57) 33 2014-04-01
  4184.rar   สปภ01/2มีนาเจียดให้น้องบอม 70 2014-04-01
  4183.rar   รายชื่อผู้คลอด ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 15 2014-03-30
  4182.rar   รายชื่อผู้คลอด ระหว่างวันที่ 26-28 มี.ค 57 15 2014-03-29
  4181.rar   สรุป KPI แบรายงาน ANC PP ก้อยให้ยุพรัตน์ 101 2014-03-28
  4180.rar   รายชื่อผู้คลอก รพ.เขมราฐ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม2557 14 2014-03-26
  4179.rar   ส่งข้อมูลตรวจตาล่าสุดให้ทุก รพ.สต.ตรวจสอบเพื่อลงข้อมูล QOF ภานใน31 มีนาคม 2557 200 2014-03-25
  4178.rar   รายชื่อผู้คลอดระหว่างวันที่ 13-22 มี.ค 57 14 2014-03-22
  4176.rar   รายงานเดือนมีนาคม รวมรายงาน KPI ทันตะ ขามป้อม 52 2014-03-20
  4175.rar   แบบประเมินข้าราชการ57 18 2014-03-19
  4174.rar   หมวด 7 ให้บาส 37 2014-03-18
  4173.rar   ส่งข้อมูลตรวจตารพ.สต.นาหว้า,หนองนกทา,หนองผือ ล่าสุดเพื่อลงข้อมูล QOF 47 2014-03-17
  4172.rar   ส่งข้อมูลตรวจตา 16 มีค.57 ให้รพ.สต.เจียด/NCDเขมราฐ 9 2014-03-16
  4171.rar   ข้อมูลตรวจตาสภากาชาดม่วงเฒ่า 15 2014-03-14
  4170.rar   รายชื่อผู้คลอด ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 11 2014-03-13
  4169.rar   ข้อมูลผู้ป่วยตรวจตา นาหว้าให้น้องก้อย 16 2014-03-12
  4168.rar   ส่งข้อมูลคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานให้ทุกรพ.สต.ตรวจสอบเพื่อลงข้อมูล QOF (ตรวจข้อมูลฃซ้ำให้เรียบร้อยแล้ว) ก่อน 31 มีนาคม 2557 159 2014-03-12
  4167.rar   รายชื่อผู้คลอดระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2557 10 2014-03-10
  4166.rar   รายงาน IQ รพ.สต.บาก 14 2014-03-10
  4165.rar   รายชื่อผู้คลอด ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2557 9 2014-03-07
  4164.rar   ฝากงานให้พี่หน่อยนาหว้าลง ID และโรคประจำตัวให้ค่ะ (ปุ่น) 15 2014-03-06
  4163.rar   ส่งข้อมูลตรวจเท้าให้แก้งเหนือ/NCD 12 2014-03-05
  4162.rar   รายชื่อผู้คลอด ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2557 8 2014-03-04
  4161.rar   แผนคัดกรองจอประสาทตา ปี 2557 (ล่าสุด) และผลการตรวจจอประสาทตาเมษายน 2556 -กันยายน 2556 แยก รพ.สต.ให้แล้ว ให้ทุกแห่งนับรวมเพิ่มแล้วใช้ผลงานนี้กรอก QOF 15 ได้เลย ระวังอย่าให้ซ้ำกับที่ตรวจปีนี้นะคะ 134 2014-03-03
  4160.rar   ส่งแผนตาและข้อมูลตรวจตาให้ รพ.สต./NCD 132 2014-03-03
  4159.zip   พี่หน่อยฝากงานให้โจ 48 2014-03-02
  4158.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือน 1-28 กุมภาพันธ์ 2557 17 2014-03-01
  4157.rar   รายชื่อผู้คลอด 17-20 กพ57 14 2014-02-27
  4156.rar   รายชื่อผู้คลอด 1-14 กพ57 12 2014-02-27
  4155.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วยDM+HT รับยาที่ รพ.เขมราฐ ปี57 เพื่อคัดกรองจอประสาทตา 2 มีค.57 บาก ,8 มีค.หนองผือ ,10มีค.ขามป้อม, 16 มีค.เจียด , 17 มีค.นาหว้า , 24 มีค.เหมือดแอ่ 1078 2014-02-25
  4154.rar   ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ สสอเขมราฐ 55-56 35 2014-02-24
  4153.rar   รายงานเดือน และ KPI งานทันตสาธารณสุข รพ.สต. ขามป้อม ให้พี่ก้อยค่ะ 52 2014-02-20
  4152.rar   สมรรถนะ สสอ.เขมราฐ 6 2014-02-18
     สรุปสมรรถนะ สสอ.เขมราฐ 0 2014-02-18
  4150.rar   ส่งข้อมูลให้คำปรึกษา รพ.เขมราฐให้ก้อย /NCD 10 2014-02-18
  4149.rar   ส่งข้อมูลRefer สู่ รพ.สต.56-57ให้เจี๊ยบ/พี่ตีบ 45 2014-02-18
  4148.zip   ให้พี่จ๊อบ ม่วงเฒ่า 4212 2014-02-17
  4147.rar   ส่ง KPI ศสช.เขมราฐ เเก้ไข...ณ 31 มค.57 139 2014-02-17
  4146.zip   แบบฟร์อมการส่งผลงานวิจัย ให้ทุก รพ.สต.และ PCU กรอกแล้วส่งกลับมาที่ เวบไซด์ สสอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ ในวันนี้ (17 กพ 57)ด้วยนะครับ 8 2014-02-17
  4144.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือน ม.ค 57 รพ.เขมราฐ 18 2014-02-15
  4143.rar   KPI-เจียด-มค 57-แก้ไข 136 2014-02-13
  4141.rar   ANCพบแพทย์รพ.สต.เหมือดแอ่ (17 กพ.57) ให้คุณบ๋อมห้องคลอด 8 2014-02-13
  4140.rar   แบบรับนิเทศงาน NCD ให้พี่ตีบ( น้องแต๋นช่วยตามสถิติด้วย) รพ.สต. และ PCU ส่งไม่เกินเที่ยงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นะคะ ขอบคุณค่ะ 12 2014-02-13
  4139.rar   รายละเอียดการโอนเงินให้ลูกข่ายปี56 26 2014-02-13
  4138.rar   แบบรับนิเทศงานส่งเสริม การแพทย์ แก้ไขแล้ว ให้ทุก รพ.สต.และPCU ส่งกลับมาในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นะคะ ขอบคุณค่ะ 22 2014-02-12
  4137.rar   แนวทางนิเทศงานการแพทย์ ให้พี่ตีบ พี่เป้ 27 2014-02-11
  4136.zip   แบบฟอร์มขอย้าย 11 2014-02-10
  4135.rar    รายงาน รร.ส่งเสริสุขภาพ งวด ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือ รพ.สต. และ PCU ส่งไม่เกินวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก่อน ๑๒.๐๐ น. ที่เวปฝ่ายอนามัย นะคะ 98 2014-02-10
  4134.rar   วาระประชุมที่เพิ่มเติมให้พี่ตีบ 39 2014-02-05
  4133.rar   ส่งข้อมูลตรวจตาปี2556 ให้ก้อย 9521 2014-02-05
  4132.rar   ส่งวาระการประชุม NCD /ให้ก้อยเพิ่ม 14 2014-02-05
  4131.rar   วาระประชุมให้พี่ตีบ 518 2014-02-04
  4130.rar   แบบฟร่อมเบิกวัสุดุวิทยาศาสตร์ (ของเบิก ห้อง LAB) ให้ทุก รพ.สต. อัพเดทใหม่ 3 กพ.57 10 2014-02-03
  4128.rar   รายละเอียดการโอนเงินให้ลูกข่ายเขมราฐปีงบ57(ตค56-มค57) 23 2014-01-31
  4127.rar   ข้อมูลตรวจตาปี 2556-2557 ให้ทุก รพ.สต.และ PCU ค่ะ 330 2014-01-23
  4126.rar   ข้อมูลผู้ป่วยDM+DM+HT ปี2556ราย รพ.สต/พี่ตีบ 1617 2014-01-23
  4125.rar   ส่งข้อมูลตรวจตาปี56ให้ก้อย/พี่ตีบ 467 2014-01-23
  4124.zip    KPI รพ.สต.ปี 57 (จากประชุม 22 มค 57) 42 2014-01-22
  4123.rar   รายชื่อผู้พิการทางสายตา นาแวง ขามป้อม แก้งเหนือ ม่วงเฒ่า ตรวจสอบ 13 2014-01-22
  4122.rar   รายงานที่ต้องแก้ไข งาน NCD ส่งวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ฝ่ายอนามัย 33 2014-01-22
  4121.rar   รายชื่อผู้คลอด ระหว่งวันที่ 1-21 ม.ค 57 15 2014-01-22
  4120.rar   รายชื่อผู้คลอด เดือน ธ.ค 56 20 2014-01-22
  4119.rar   ฝากงานให้พี่หน่อยนาหว้า 186 2014-01-21
  4113.rar   ลดแออัดให้พี่ตีบ 4 2014-01-13
  4112.zip   รายงานฝ่าย ต. ใหม่ๆๆๆ 17 2014-01-10
  4111.rar   รพ.เขมราฐโอนเงินให้ลูกข่าย(ตค56-มค57)ปีงบ2557 20 2014-01-06
  4110.zip   รายงานให้พี่ติ๊ก นาหว้า 42 2014-01-06
  4109.rar   ฝากงานให้น้องเจี๊ยบ 26 2014-01-02
  4108.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ ระหว่างวันที่ 1-27 ธค 56 19 2013-12-28
  4107.zip   รายงานยาฝากให้พี่ติ๊กนาหว้าค่ะ 213 2013-12-26
  4106.rar   งานให้พี่หน่อยนาหว้า 9 2013-12-24
  4105.zip   KPI57เจียด 38 2013-12-24
  4104.zip   รายงานทันตะประจำเดือนธันวาคม รพ.สต.แก้งเหนือ 57 2013-12-24
  4103.zip   งานยาเสพติดให้พี่เป้ รพ.เขมราฐ ลง บสต.3 ค่ะ 48 2013-12-24
  4102.zip   งานหนุยให้พี่ติ๊ก(บาก) 49 2013-12-24
  4101.rar   รายงาน IQ ตค.56 (3-5 ปี) รพ.สต.บาก 25 2013-12-24
  4100.zip   File ปกเอกสาร อสม.บาก ให้หนองผือการพิมพ์ 1134 2013-12-23
  4099.rar   แผนตรวจสุขภาพเดือน มกราคม-กันยายน 2557 ให้ทุก รพ.สต.และPCU นะคะ 15 2013-12-23
  4098.rar   แบบน้ำพุ ให้ ผอ.แป๊ะ 97 2013-12-23
  4097.rar   รายงาน IQ รพ.สต.บาก (ตค. 56) 22 2013-12-23
  4096.rar   แบบรายงาน IQ ปี 2557 ล่าสุด ขอความร่วมมือ รพ.สต. และ PCU ส่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม-ธันวาคม 2556 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่เวปฝ่ายอนามัยนะคะ 22 2013-12-23
  4095.rar   รายงานเดือนธันวาคม รวม KPI (ทันตสาธารณสุข) รพ.สต.ขามป้อม 50 2013-12-20
  4094.zip   ฟอร์มสาเหตุการตาย ให้หนองผือ 13 2013-12-19
  4093.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ วันที่ี่ 1-18 ธค56 15 2013-12-19
  4092.rar   รายละเอียดการโอนเงินแม่ข่ายให้ลูกข่ายปีงบ57(ตค-ธค56) 16 2013-12-14
  4090.rar   ส่งสำรวจตายผู้ป่วยให้หน่อย ปุ๊ 362 2013-12-13
  4088.zip   ข้อมูลคนตายให้หนองผือ 459 2013-12-13
  4087.rar   รายงาน KPI งานทันต รพ.สต.ขามป้อม 69 2013-12-12
  4083.rar   งานพี่ติ๊กส่งให้พี่ก้อย 9 2013-12-11
  4082.rar   แบบรายงานด่วน ขอความร่วมมือ รพ. เขมราฐ รพ.สต. นาหว้า ม่วงเฒ่า ขามป้อม ส่งรายงานภายในวันที่ 13ธันวาคม 2556 ที่ฝ่ายอนามัยด้วยนะคะ 6 2013-12-09
  4081.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วย DM+HTให้ รพ.สต.ม่วงเฒ่า 189 2013-12-09
  4077.rar   KPI กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 22 2013-12-09
  4076.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ วันที่ 25-30 พย 56 16 2013-12-05
  4075.rar   รายชื่อลูกจ้างของ สสอ.เขมราฐ ให้พี่ตีบ 19 2013-12-04
  4074.rar   รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.เขมราฐ ให้พี่ตีบ 10 2013-12-04
  4072.rar   ส่งผลการตรวจตาหนองนกทาและตรวจตาแก้งเหนือ 13 ธค.56 ม่วงเฒ่า 20 ธค 56/NCD 8 2013-12-04
  4071.zip   ประชากร 57 ให้พี่มานิต รพ.เขมราฐ 36 2013-12-02
  4069.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ 1-25 พย 56 16 2013-11-25
  4068.rar   คงคลัง+แพทย์แผนไทย ม่วงเฒ่า 77 2013-11-21
  4067.rar   เหมือดแอ่ส่งรง.ให้น้องเจี๊ยบ 29 2013-11-21
  4066.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วยDM+HT ต.เจียด/NCD 88 2013-11-20
  4064.rar    รายชื่อผู้คลอด 1-18 พย56 ค่าาาา 15 2013-11-19
  4062.rar   แบบฟอร์มรายงานแผนไทย+คงคลังยา ตัดทุกวันที่ 20 ส่งไม่เกิน 21 ของเดือน ให้ทุก รพ.สต.ค่ะ 158 2013-11-19
  4061.rar   โปรแกรมทัวร์ปาย - เชียงใหม่ 21-25 พ.ย.56 ให้ทุก รพ.สต.จ้า 10 2013-11-15
  4060.rar   รายชื่อANCพบแทย์ (18 พย.56)ให้คุณบ๋อมห้องคลอด 8 2013-11-14
  4059.rar   แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD ปรับปรุงล่าสุด ให้ทุก รพ.สต.จากปุ๊ NCD รพ เขมราฐ 28 2013-11-12
  4058.rar   ส่ง รพ.สต. บาก 3058 2013-11-11
  4057.rar   ส่งรพ.สต.บาก 7791 2013-11-10
  4056.rar   ปกเอกสาร หมู่บ้านจัดการสุขภาพ(ให้หนองผือการพิมพ์)เนื้อหา150หน้า 1602 2013-11-10
  4055.rar   กำหนดการประกวดหมู่บ้าน ให้ รพ.สต.บาก 7113 2013-11-08
  4049.zip   ศสช.เขมราฐ ส่งรายงาน 21 แฟ้ม ค่ะ 721 2013-11-08
  4048.rar   แผนตรวจสุขภาพพระ เดือน พย-ธค 2556 6 2013-11-04
  4047.rar   งานให้.งานให้พี่ปุน.จ้า 541 2013-11-04
  4046.rar   งานให้.งานให้พี่ปุน.จ้า 541 2013-11-04
  4045.zip   แผนการลงทุนหน่วยบริการ หนองนกทา 8 2013-11-04
  4044.rar   ส่งแผนแพทย์สู่รพ.สต.ใหม่+แผนตา/NCD เขมราฐ 18 2013-11-04
  4043.rar   รายละเอียดการโอนเงินให้ลูกข่ายจากแม่ข่ายรพ.เขมราฐเดือนตุลาคม56 16 2013-11-03
  4042.rar   รายชื่อผู้คลอด วันที่ 28-31 ตค 56 19 2013-10-31
  4041.rar   ข้อมูลให้พี่ปุน 10 2013-10-31
  4040.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ วันที่ 10-28 ตค56 19 2013-10-29
  4039.rar   ให้ม่วงเฒ่า 23 2013-10-28
  4038.rar   ภาพให้ M3 910 2013-10-28
  4037.rar   ค่าเสื่อมเพิ่มเติม รพ.สต.ขามป้อม ให้น้องเย็น 5 2013-10-28
  4036.rar   ภาพให้ M2 897 2013-10-28
  4035.rar   ภาพให้ M 1 849 2013-10-28
  4034.rar   ส่งรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลให้เจี๊ยบ 8 2013-10-21
  4033.rar   รายชื่อผู้บริจาคเลือด รพ.สต.ม่วงเฒ่า 7 2013-10-21
  4032.rar   รายชื่อผู้คลอด วันที่ 10-19 ตค 56 16 2013-10-19
  4031.zip   แผนให้แก้งเหนือ 168 2013-10-17
  4030.rar   ส่งตารางการแขงขันกีฬาโซน 2ใหม่ล่าสุดให้เจี๊ยบ/พี่ตีบ 22 2013-10-17
  4029.rar   ANCพบแพทย์เหมือดแอ่ ( 21 ตุลาคม 56 )ให้คุณบ๋อมห้องคลอด 8 2013-10-17
  4028.rar   แบบแจ้งความจำนงบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเขมราฐ ให้ทุก รพ.สต. ส่งรายชื่อกลับ สสอ. ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอบคุณครับ 9 2013-10-15
  4027.zip   ให้น้องพัช 20966 2013-10-13
  4026.rar   รายชื่อนักกีฬา สสอ.ให้พี่ตีบค่ะ/เจี๊ยบ 9 2013-10-11
  4025.rar   ศสช.เขมราฐ ส่งงาน รร.ส่งเสริมสุขภาพ ปี 57 10 2013-10-11
  4024.rar   ส่งรายงานอนามัย รร.ให้พี่ก้อยค่ะ 10 2013-10-11
  4023.rar   รายงาน IQ ศพด.สระบัวให้ น้อง นิตยาทิพย์ แสนแดง 19 2013-10-11
  4022.rar   ส่งสรุปการประชุมกีฬาโซน2 10/10/2556ให้เจี๊ยบ/พี่ตีบ 24 2013-10-11
  4021.rar   รายชื่อผู้คลอด 1-10 ตค 56 12 2013-10-11
  4020.zip   ส่งรายงาน DM ,HT เดือนกันยายน (รพ.สต.นาแวง) 11 2013-10-10
  4019.rar   ส่งตารางการแข่งขันกีฬาโซน 2 ให้สสอ.เขมราฐ 20 2013-10-10
  4018.rar   รง.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปี 57 รพ.สต.บาก 20 2013-10-09
  4017.rar   แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง และ PCU เขมราฐ ดำเนินการกรอกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพผ่านทาง Internet ด่วนที่สุด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และรายงาน รร.ส่งเสริมสุขภาพ ส่งภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ฝ่ายอนามัย ขอบคุณค่ะ 238 2013-10-04
  4015.rar   แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง และ PCU เขมราฐ ดำเนินการกรอกข้อมูลส่งเสริมสุขภาพผ่านทาง Internet ด่วนที่สุด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และรายงาน รร.ส่งเสริมสุขภาพ ส่งภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ฝ่ายอนามัย ขอบคุณค่ะ 238 2013-10-04
  4014.rar   ส่งแผนแพทย์สู่รพ.สต.57+ตา ให้ รพ.สต./NCD เขมราฐ 12 2013-10-03
  4013.rar   แบบติดตามเยี่ยม Pt ส่งกลับ รพ.สปส ให้ทุก รพ.สต.ส่งที่ฝ่ายอนามัยภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 7 2013-10-03
  4012.rar   แผนคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วย DM ให้ รพ.สต./NCD เขมราฐ 10 2013-10-03
  4011.rar   รายละเอียดการโอนเงินให้ลูกข่ายรพ.เขมราฐประจำปีงบ2556ค่ะ 27 2013-10-02
  4010.rar   ส่งแยยฟอร์มรายงานปรับเปลี่ยนให้ก้อย 87 2013-10-02
  4009.rar   แบบรายงาน DM HT ปี 2557 ให้ทุก รพ.สต. PCU NCD รพ.เขมราฐ ส่งให้ สสอ.เขมราฐ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนเริ่ม เดือนตุลาคม 2556 17 2013-10-02
  4008.rar   ราบชื่อผู้คลอด วันที่ 21-30 กย 56 17 2013-10-01
  4007.rar   ส่งรายงานเดือนกันยายน 56ให้ก้อย/NCD รพ. 69 2013-10-01
  4005.rar   รายละเอียดโอนเงิน เดือน ก.ย. จาก สสจ 14781 2013-10-01
  4004.rar   ส่งรายงาน IQ เดือน กย. 56 รพ.สต.บาก 19 2013-09-30
  4003.zip   ฝากให้พี่จ่า 60 2013-09-29
  4002.rar   รายชื่อผู้ที่ตรวจ Pap Smear มาจากที่อื่นตั้งแต่ตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556 ให้ทุก รพ.สต.และ PCU ตรวจสอบรายชื่อแล้วนับคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตนเองเพิ่มเป็นผลงานในอัตราครอบคลุมได้ 2603 2013-09-27
  4001.rar   เป้าpap smear 57 PCU 9 2013-09-27
  4000.zip   ส่งข้อมูลTBสุขา ให้หน่อยจ้า 1255 2013-09-27
  3999.zip   เป้าPapเจียด 5 2013-09-27
  3998.rar   รายงาน FP PCU.เขมราฐ ปี 56 4 2013-09-26
  3997.rar   รายงานการตรวจเต้านมด้วยตนเอง PCU เขมราฐ 7 2013-09-26
  3996.rar   รายงาน IQ เดือน ก.ย. 13 2013-09-26
  3995.rar   แผนเยี่ยมบ้าน CAPD เดือนตุลาคม 2556 และแผนคัดกรองจอประสาทตา ปี2557ให้ทุก รพ.สต. และ PCU 15 2013-09-26
  3994.rar   ส่งแผนตาปี57+แผนเยี่ยม CAPDปี57 /ให้ก้อย 25 2013-09-26
  3993.rar   เหมือดแออ่ทดสอบการส่งงานทางเน็ต 39 2013-09-26
  3992.rar   ส่งแบบคัดกรอง DM,HT ให้ก้อยส่ง 30 กย.56 486 2013-09-26
  3991.rar   แบบฟอร์มการส่งข้อมูลปิงปอง 7 สีให้จังหวัดภายใน30 กย.56ให้ก้อย/NCD 82 2013-09-26
  3990.rar   ส่งข้อมูลลดอแอดให้ก้อย/พี่ตีบ 23 2013-09-25
  3989.zip   ส่งกลับให้คุณสายันต์ 13 2013-09-25
  3988.rar   ส่งให้คุณทิพม่วงเฒ่า 11 2013-09-25
  3987.rar   งบร.อนุมัติจ้างถนนคอนกรีตucลงทุน (ผือให้ ผช.) 37 2013-09-23
  3986.rar   หว้าฝากให้นกทา 69 2013-09-23
  3985.rar   โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก และแผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ให้ทุก รพ.สต.และ PCU สำเนาเก็บไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานนะคะ 4859 2013-09-23
  3984.rar   ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขรก.ปี 56 18 2013-09-23
  3983.rar   รายงานด่วนขอให้ ทุก รพ.สต. และ PCU ส่งที่ฝ่ายอนามัย ภายในวันที่ 24 กันยายน 2556 30 2013-09-20
  3982.rar   ขความร่วมมือ ตำบลนาแวง+(หนองผือ+บาก)+หนองนกทา กรอกข้อมูลแบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแบบฟอร์มส่งไฟล์กลับที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคภายในวันที่ 20 ก.ย.2556 นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 21 2013-09-18
  3981.rar   ให้ทุก รพ.สต.+PCU เขมราฐกรอกข้มอมูลแบบสำรวจสภาวะสุขภาพเบื้องต้น อสม.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ตามแบบฟร์ม แล้วส่งกลับภายในวันที่ 18 กันยายน 2556 ด้วยขอบคุณค่ะ 6 2013-09-17
  3979.rar   รายชื่อผู้คลอด วันที่ 11-16 กย 56 13 2013-09-17
  3978.rar   ผลงานวิชาการ รพ.เขมราฐ ปี 56 7 2013-09-13
  3977.zip   ให้พี่ปุ่น 2 14 2013-09-13
  3976.zip   ให้พี่ปุ่น 1 171 2013-09-13
  3975.rar   รายชื่อผู้คลอด8-11กันยายน 2556 11 2013-09-11
  3974.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือนกันยายนวันที่1-7/ 2556 10 2013-09-11
     แผนคาราวานปี 2557 0 2013-09-10
  3972.rar   แผนคาราวานปี 2557 4 2013-09-10
  3971.rar   แบบฟอร์มเป้าหมายงานมะเร็ง ปี 2557 ให้ทุก รพ.สต.และ PCU ส่งภายในวันที่ 22 กันยายน 2556 5 2013-09-10
  3970.rar   อบรมวินัยสัญจร 15 2013-09-10
     อบรมวินัยสัญจร 0 2013-09-10
  3968.rar   njukm 41 2013-09-09
  3967.rar   แบบฟร์อมเยี่ยมบ้าน CAPD ให้ทุก รพ.สต.ส่ง 10ก.ย.56 23 2013-09-09
  3965.rar   วาระ ต. 13 2013-09-09
  3964.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วย CAPD 10 2013-09-09
  3963.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วย CAPD 10 2013-09-09
  3962.rar   ส่งรายงานเดือน สิงหาคมให้ก้อย/NCD เขมราฐ 67 2013-09-09
  3961.zip   ผู้รับผิดชอบงาน อสม.รพ.สต.บาก (2557) 26 2013-09-09
  3960.rar   รายชื่อผูคลอดวันที่ 1-7 กย 56 10 2013-09-08
  3959.rar   ให้ทุก รพ.สต.กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน อสม.ตามแบบฟร์อม ส่งภายในวันที่ 9 ก.ย.2556 ขอบคุณค่ะ 14 2013-09-06
  3958.rar   ส่งโครงการให้น้องเย็น-ใหม่ 9 2013-09-06
  3956.zip   หมวดนำองค์กร 39 2013-09-04
  3955.rar   ข้อมูลเตรียมการ PMQA หมวด 6 ให้พี่ปรีชา รพ.สต.นาแวงค่ะ จากกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ 11 2013-09-04
  3954.rar   มะเร็งและนิ่ว ย้อนหลัง 3 ปี ให้ ทุกแห่งเก็บข้อมูล 26 2013-09-04
  3953.rar   รายงาน IQ PCU 13 2013-09-04
  3952.rar   ให้พี่ชาญ 135 2013-09-04
  3951.zip   ปกเล่ม PMQA ให้ร้านหนองผือการพิมพ์คะ 3854 2013-09-04
  3950.rar   งบค่าเสื่อมเจียด2557 63 2013-09-04
  3949.rar   โครงการเจียดให้น้องเย็น 14 2013-09-04
  3948.rar   งานจิตเวชให้ก้อย 125 2013-09-04
  3947.rar   สรุปผลการตรวจรักษานิ่วระบบทางเดินปัสสาวะที่ รพ.เขมราฐ สิงหาคม 2556 ให้ทุก รพ.สต. 10 2013-09-03
  3946.rar   ปกเอกสารนิเทศครับ 5989 2013-09-03
  3944.rar   ผลการอัลตราซาวด์มะเร็งตับ 36 2013-09-03
  3943.rar   ส่งข้อมูลก้อยคืน/พี่ตีบ 28 2013-09-02
  3942.rar   รายชื่อผู้สูงอายุที่จะเข้ารวมประชุม วันที่ 6 กันยายน 2556 pcu เขมราฐฝากให้พี่ก้อยครับ 170 2013-09-02
  3941.rar   กำหนดการประชุมผู้สูงอายุ เป้าหมาย PCU 10 คน ม่วงเฒ่า นาหว้า แห่งละ 7 คน หนองผือ 6 คน ส่งรายชื่อที่เวปฝ่ายนะคะ 7 2013-09-02
  3940.rar   งานให้แก้งเหนือ 2 65 2013-09-02
  3939.rar   งานให้แก้งเหนือ,นกทา 23 2013-09-02
  3938.rar   ก้อยให้พี่ตีบ 16 2013-09-02
  3937.rar   ส่งปิงปอง7 สี ให้ก้อย 1913 2013-09-02
  3936.rar   ส่งรายงาน DM,DM+HT,HT สค 56ให้พี่ก้อยค่ะ/PCUเขมราฐ 9 2013-09-02
  3935.rar   งาน NCD ส่งพี่ก้อยค่ะ 340 2013-09-02
  3934.zip   ให้พี่ปุ่น หรือ บาส 15885 2013-09-02
  3932.rar   รายชื่อแพทย์ให้พี่เย็นค่ะ 181 2013-09-02
  3931.zip   งานให้รัตน์เจียด 10 2013-09-02
  3930.rar   แผนงบค่าเสื่อมหนองนกทา 65 2013-09-02
  3929.rar   รายชื่อผู้คลอดวันที่ 27-31 สค 56 17 2013-09-01
  3928.rar   แก้งเหนือ ให้หนองผือการพิมพ์ 22 2013-09-01
  3927.rar   นิเทศงานให้พี่เย็นค่ะ (นิดหน่อย) 37 2013-08-30
  3926.rar   นิเทศงานให้พี่เย็นค่ะ 33 2013-08-30
  3924.rar   ขอความร่วมมือ รพ.สต. ทุกแห่ง และ PCU เขมราฐ ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพและงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อรับนิเทศงาน ให้ที่ฝ่ายอนามัย ภายในวันจันทร์ 2กันยายน 2556 ขอบคุณค่ะ 6 2013-08-30
  3923.rar   ปิงปอง 7 สี ก.ค.56 PCU เขมราฐ ให้พี่ก้อยค่ะ 26 2013-08-29
  3922.rar   ปิงปอง 7 สี กค 2556(รพ.สต.บาก 798 2013-08-28
  3921.zip   รายงานมะเร็งตับและท่อน้ำดีส่งให้ คุณปิยทัศน์ 9 2013-08-28
  3920.zip   ส่งรายงานนิ่วไตให้คุณวรรณวรางค์ 11 2013-08-28
  3919.rar   404 หนองนกทา 10 2013-08-27
  3918.rar   การเงิน-เจียด 4 2013-08-27
  3917.rar   รายชื่อผู้คลอด ส.ค 56 15 2013-08-26
  3916.rar   งานคืนน้องเย็นค่ะ 14 2013-08-26
  3913.zip   ฝากให้พี่ปุ่นค่ะ 7 2013-08-26
  3912.rar   รายงานประเมิน IQ ให้นุ้ย 19 2013-08-22
  3911.rar   ส่งผลเลือดให้พี่วิ 2 2013-08-22
  3909.rar   ใบลา ให้พี่หน่อยหนองผือค่ะ 118 2013-08-21
  3908.rar   ระเบียบวาระการประชุมให้เจี๊ยบ 9 2013-08-20
  3907.rar   ส่งงานพี่ก้อย 7435 2013-08-19
  3905.rar   รายงานให้ก้อย.พี่เป้ 118 2013-08-19
  3904.rar   รายงานIQ รวม ก.พ-ก.ค ส่งพี่ก้อย 13 2013-08-19
  3903.rar   รพ.เขมราฐ ให้พี่ก้อย 8148 2013-08-19
  3902.rar   IQ.PCU ส่งพี่ก้อย 13 2013-08-19
  3893.zip   รูปหญิงตั้งครรภ์ให้พี่ก้อย 786 2013-08-19
  3892.rar   นิเทศงานรอบ2 ให้พี่เย็น จาก นิตหน่อย 31 2013-08-17
  3891.zip   ค่าเสื่อมใหม่ 26 2013-08-16
  3889.rar   ค่าเสื่อมให้พี่วิ 24 2013-08-16
  3888.rar   งบค่าเสื่อม 24 2013-08-16
  3887.rar   รายงานการใช้ถุยางอนามัย...ให้ทุกแห่งส่ง ภายฝฃในวันที่ 16 ส.ค. 56 7 2013-08-16
  3886.zip   อนามัยโรงเรียน(นาแวง) 16 2013-08-02
  3885.rar   รายงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ PCU ส่งพี่ก้อยค่ะ 7 2013-08-02
  3884.rar   ส่งรายงาน DM+HTเดือน กค.56/ NCD เขมราฐ 24 2013-08-02
  3883.rar   รายนาม อสม.ตำบลเจียด 7 2013-08-02
  3882.rar   ส่งรายงาน อสม. ตำบลเขมราฐ เดือน ก.ค.56 6 2013-08-01
  3881.rar   ให้ทุก รพ.สต.และ PCU ส่งรายงานอนามัยโรงเรียนตามแบบฟอร์มนี้ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ที่เวปฝ่ายอนามัย ขอบคุณค่ะ 11 2013-08-01
  3880.rar   แบบรายงานผู้ป่วย DM,DM with HT,HT กค 56 ส่งพี่ก้อย/PCUเขมราฐ 9 2013-07-31
  3879.rar   รพ.เขมราฐโอนเงินOntop paymentปีงบ56 8 2013-07-31
  3878.rar   งบค่าเสื่อมเจียด 48-56 19 2013-07-31
  3877.rar   OSCCม่วงเฒ่า 4 2013-07-30
  3876.rar   งบค่าเสื่อม นกทา ให้ วานิด ค่ะ 41 2013-07-30
  3875.rar   แจ้ง รพ.สต. นาหว้า นาแวง ขามป้อม เจียดและ PCU เขมราฐ นำพาผู้สูงอายุ ตามรายชื่อมารับเครื่องช่วยฟัง ณ ห้องเขมรินทร์ โรงพยาบาลเขมราฐ ในวันที่ ๓๑ กรกรฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 8 2013-07-30
  3874.rar   หนังสือ สธ ให้ กันยะพัก ค่ะ 39 2013-07-30
  3873.rar   รายชื่อผู้คลอด วันที่ 17-26 ก.ค.56 15 2013-07-30
  3872.rar   การเงินเจียดใหม่ 2 2013-07-29
  3871.zip   OSCC หนองนกทา 8 2013-07-29
  3870.zip   OSCCให้บาก 7 2013-07-29
  3869.rar   รายงานประเมิน IQ บากให้ แก้งเหนือ ค่ะ 10 2013-07-29
  3868.rar   การเงินเจียด 490 2013-07-29
  3867.rar   งบค่าเสื่อม 47 2013-07-29
  3865.zip   วัดโคกสว่าง รพ.สต.ม่วงเฒ่า 5406 2013-07-26
  3864.rar   ภาพวัด รพ สต หนองนกทา ให้ คุณวรรณ 1538 2013-07-26
  3863.rar   ศสช.เขมราฐ ส่งการตรวจสอบคุณภาพเกลือ รอบที่ 1 ปี2556 11 2013-07-25
  3862.rar   เดินทางไปราชการ ให้พี่วรการ 13 2013-07-25
  3861.rar   เหมือดแอ่ส่งสรุปประเมินศูนย์เด็กปลอดโรค ครับ 11 2013-07-24
  3860.rar   แผนออกอนามัยโรงเรียนเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2556 เฉพาะ บาก นาหว้า 19 2013-07-24
  3859.rar   หนังสือเชิญประชุมวิชาการด้านยา 56 65 2013-07-24
  3858.zip   ศูนย์เด็กปลอดโรค หนองนกทา 11 2013-07-21
  3857.rar   ส่งข้อมูลปิงปอง 7 สี แยกรายตำบล/แยกสีเปรียบเทียบให้ก้อย/พี่ตีบ 36 2013-07-19
  3856.rar   โครงการ.....ให้ ผช.จำรัส..... 26 2013-07-18
  3855.rar   ผลงานทันตะ ตามตัวชี้วัด สำหรับ รพสต.ที่ไม่มีทันตาภิบาล 17 2013-07-18
  3854.rar   สมุดลงนามงดเหล้า ให้หนองผือการพิมพ์(พี่จ่า) 630 2013-07-18
  3853.rar   จำนวนนักเรียน PCUเขมราฐ ส่งพี่สายันค่าาา 10 2013-07-18
  3852.rar   รายชื่อผู้คลอด รพ.เขมราฐ วันที่ 5-17 กค 56 13 2013-07-17
  3851.rar   ส่งรายงานเบาหวานให้ก้อยคืน/NCD 22 2013-07-16
  3850.zip   ANCพบแพทย์รพ.สต.เหมือดแอ่ (19กค.56)ให้คุณบ๋อมห้องคลอด 9 2013-07-16
  3849.rar   รายงาน DM HT ก้อยให้พี่ตีบ 22 2013-07-16
  3848.zip   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองนกทา ให้อ๊อด รพ. 9 2013-07-15
  3847.rar   รายละเอียดการโอนเงินให้ลูกข่ายตค55-กค56 27 2013-07-15
  3846.rar   แผนการเงินเจียด 26 2013-07-13
  3845.rar   ปกนิเทศบาก2_56 ให้ นผ.การพิมพ์ 3980 2013-07-11
  3843.rar   เรียน ผอ.รพ.สต. และ จนท.ทุกคน วันพรุ่งนี้ ท่าน นพ.สสจ.สั่งการให้ จนท.สธ.ทุกคน ทั้งอำเภอ รพ.สต. ลงออกให้ความรู้นักเรียนตอนเช้า บ่ายรณรงค์ในโรงเรียน เสาร์อาทิตย์นี้ให้นักเรียนทำการบ้านส่ง ดังไฟล์แนบ ส่งวันจันทร์นี้กับครู 12 2013-07-11
  3842.rar   DHF_เจียด 302 2013-07-11
  3841.rar   เหมือดแอ่ขอผลLab จากเป้ 11 2013-07-11
  3840.zip   รายชื่อANCเหมือดแอ่(พบแพทย์ 15กค.56)ให้คุณบ๋อมห้องคลอด 9 2013-07-11
  3839.rar   KPI3/56_เจียด 103 2013-07-11
  3837.rar   ให้เป้รพ.(เหมือดแอ่ขอผลLab) 11 2013-07-09
  3836.rar   ส่งแผนการเงินการคลังให้นาหว้าจากม่วงเฒ่า 44 2013-07-08
  3835.zip   รายงานไข้เลือดออก...หนองผือ 567 2013-07-08
  3834.rar   แบบรายงานประเมินความเสี่ยงเกษตรกร....ส่งภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2556 8502 2013-07-08
  3833.rar   แบบประเมิน ศูนย์เด็กปลอดโรค .....ส่งสรุปให้อำเภอ..วันที่ 20 กรกฏาคม 2556 148 2013-07-08
  3829.rar   แบบประเมินถุงยางอนามัย....ใช้ประเมินในนักเรียน ม.2 และ ม.5 263 2013-07-08
  3828.rar   ให้ทุก รพ.สต.ประเมินตนเองการดำเนินงาน CBL ตามแบบฟอร์มแล้วส่งกลับมาที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคภายในวันที่10 กรกฎาคม2556 ค่ะ 6 2013-07-05
  3827.rar   รายชื่อผู้คลอด 1-4 กค56 10 2013-07-05
  3826.rar   รายงาน IQ เดือน มิ.ย ส่งพี่ก้อยค่ะ 11 2013-07-05
  3822.rar   รายชื่อผู้คลอด 28-30 มิย 56 19 2013-07-05
  3821.rar   ผลการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้ รพ.สต.บากค่ะ 234 2013-07-05
  3817.rar   ส่งรายงานเดือน มิถุนายน /ให้ก้อย 64 2013-07-03
  3816.rar   ขามป้อมให้ก้อยนาแวง 87 2013-07-02
  3815.rar   แบบบันทึกรายชื่อหญิงตั้งครรภ์รับไข่เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะคลอดเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 g ให้ รพ.สต. ส่งภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 9 2013-07-02
  3814.rar   เอกสารมิณให้ก้อย จ้า 9 2013-07-02
  3813.rar   วาระการประชุมเดือนกรกฎาคม2556 17 2013-07-02
  3812.rar   รายชื่อ ผู้รับการรักษาโครงการนิ่วไต เขมราฐ ให้ รพ.สต. ติดตามการักษาส่งกลับสิ้นเดือน กค ๒๕๕๖ ที่ฝ่ายอนามัยนะคะ 9 2013-07-02
  3811.rar   ฝากให้คุณชัยชาญ สสจ.อบ. 941 2013-07-01
  3810.zip   งานวิจัยพี่หนุยให้น้องเย็น 15 2013-06-30
  3809.zip   รูปรณรงค์ไข้เลือดออก..หนองผือ 1076 2013-06-29
  3808.zip   รณรงค์ไข้เลือดออก..หนองผือ 695 2013-06-29
  3807.zip   รณรงค์ไข้เลือดออก..หนองผือ 695 2013-06-29
  3806.rar   รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมสัญจรฯ 15 2013-06-28
  3805.rar   รายชื่อผู้คลอด 25-27 มิ.ย.56 19 2013-06-27
  3804.rar   IQ ก.พ ส่งพี่ก้อย 10 2013-06-27
  3803.zip   รายชื่อคนตาย ให้พี่รัตน์ (เจียด) 1434 2013-06-25
  3802.rar   จำนวนและตาราง นสค.ให้พี่ตีบค่ะ 10 2013-06-25
  3801.rar   รายงาน DM HT ก้อยให้พี่ตีบ 10 2013-06-25
  3800.zip   รายงานนิ่วไตให้ก้อย (ตรวจสอบแล้ว) 10 2013-06-25
  3798.rar   รายชื่อผู้คลอด วันที่ 21-24 มิ.ย.56 18 2013-06-25
  3797.rar   รายชื่อผู้คลอดวันที่ 13-21มิย.56 16 2013-06-24
  3796.zip   คัดกรองนิ่วไต รพ เขมราฐ ล่าสุด 104 2013-06-21
  3795.zip   ส่งรายงานนิ่วไต รพ.เขมราฐ ให้คุณวรรณวรางค์ 11 2013-06-21
  3794.rar   แบบรายงานนิ่วแบบใหม่ให้พี่เปี๊ยก 11 2013-06-20
  3793.rar   หลักสูตรอบรมยาเสพติดให้วิทยากร(พยาบาลวิชาชีพ)ให้เลือกพิมพ์หน้าเองนะค่ะ...ตัดไม่ได้ค่ะ 15042 2013-06-19
  3791.rar   ตารางฝึกอบรม นสค. CBL โดยใช้รพ.เป็นฐาน ให้ทุก รพ.สต. 10 2013-06-18
  3790.rar   ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชหัวนาให้พี่หมู..รพ.เขมราฐ 6 2013-06-18
  3789.rar   ข้อมูลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ฯ ส่งด่วนไม่เกิน 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2556 7 2013-06-13
  3788.rar   ตารางฝึกงาน นสค.ส่งให้เจี๊ยบ 12 2013-06-13
  3787.rar   รายชื่อผู้คลอด วันที่ 7-12 มิถุนายน 2556 12 2013-06-13
  3786.rar   รพ.สต.บาก 1467 2013-06-12
  3785.rar   ปก ตำบลหนองผือ (ส่ง นผ.การพิมพ์) 1067 2013-06-12
  3784.rar   ปก หมู่บ้านบึงหอม (ส่ง นผ.การพิมพ์) 2987 2013-06-12
  3783.rar   ศสช.เขมราฐ ส่งรายงาน อสม. ประจำเดือน พ.ค. 56 8 2013-06-12
  3782.zip   แผน Service P 55-59 66 2013-06-12
  3781.zip   ประชากร UC เพื่อทำแผน(ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง) 364 2013-06-12
  3780.zip   รายชื่อผู้ป่วยหูตึงหนองนกทา 8 2013-06-10
  3779.rar   ขอความร่วมมือตรวจทานข้อมูล รายชื่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน(หูตึง)มีให้แล้ว โดยแยกช่วงอายุ และจำแนกความพิการซ้ำซ้อน โดยส่งรายงานตามเอกสารหมายเลข 2 ให้ที่ฝ่ายอนามัย แบบฟอร์มนี้ขึ้นให้ที่ เฟสยุทธ และรับ- ส่ง สาธารณะ นะคะ ส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา ไม่เกิน 11.00น. ขอบคุณค่า 73 2013-06-08
  3778.rar   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน (รพ.สต.นาแวง) 6 2013-06-07
  3777.zip   ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน รพ.สต.หนองนกทา 4 2013-06-07
  3776.rar   รายชื่อผู้คลอด วันที่ 1-6 มิ.ย.56 10 2013-06-06
     ขอข้อมูลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ทุก รพ.สต. ส่งวันที่ 10 มิถุนายน 2556 0 2013-06-06
  3774.rar   ขอข้อมูลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ด่วนที่สุด ส่ง 7 มิถุนายน 2556 4 2013-06-06
  3773.rar   สรุปผลการประเมิน IQ เดือน พ.ค PCU ส่งพี่ก้อยค่ะ 9 2013-06-06
  3772.rar   รายงานตรวจเต้านม เดือน พ.ค PCU ส่งพี่ก้อยค่ัะ 7 2013-06-06
  3771.rar   รายงานผลการดำเนินงาน EPI ตาม Itemize 9 2013-06-04
  3770.rar   สรุปการลงข้อมูลวัคซีน ให้ทุกแห่งดูข้อมูลในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 2543 2013-06-04
  3769.rar   แบบประเมินตนเองอนามัยเจริญพันธ์ 5738 2013-06-03
  3768.rar   แบบรายงาน DM HT รายเดือนแบบใหม่ให้ รพ.สต. ใช้ในเดือน พฤษภาคม 2556 8 2013-06-03
  3767.rar   ให้พี่ปุ่นค่ะ 58 2013-06-03
  3766.rar   เกณฑ์และแผนประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเขมราฐ ปี 255 วันที่ 9-10 กค 2556 47 2013-06-03
  3765.rar   รพ.สต.นาหว้า3 6565 2013-06-03
  3764.rar   รพ.สต.นาหว้า 3337 2013-06-03
  3760.rar   รพ.สต. 2 4869 2013-06-03
  3759.rar   1233 1131 2013-06-01
  3758.rar   ข้อมูลฟันเตรียมรับผู้ตรวจให้พี่ก้อย 12 2013-06-01
  3757.rar   ให้พี่ปุ่นจ้า 32 2013-06-01
  3756.rar   ส่งแก้ไขข้อมูล NCD คุณภาพข้อมูลผู้ป่วยให้น้องเย็น พร้อมแนวทาง/พี่ตีบ 193 2013-06-01
  3755.rar   ก้อยให้นาหว้า 58 2013-06-01
  3753.rar   ส่งงานเจี๊ยบ2 7 2013-06-01
  3752.rar    ส่งงานเจี๊ยบ 12 2013-06-01
  3751.rar   รายชื่อผู้คลอด 29-31พ.ค.56 18 2013-06-01
  3750.rar   ศสช.เขมราฐ ส่งข้อมูลรับผู้ตรวจให้เจี้ยบค่ะ 15 2013-05-31
  3749.rar   ข้อมูลกลุ่มวัยทำงานรับผู้ตรวจม่วงเฒ่า 24 2013-05-31
  3748.rar   ส่งข้อมูลรับผู้ตรวจจาก รพ.เขมราฐ 452 2013-05-31
  3747.rar   รายชื่อกลุ่มเสี่ยง ศสช.เขมราฐ ส่งเจี้ยบค่ะ 18 2013-05-31
  3746.rar   รับผู้ตรวจ กลุ่มวัยทำงานเขมราฐ_เจียด 22 2013-05-31
  3745.rar   JHCIS_เจียด 17243 2013-05-31
  3743.rar   ขอข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน จากทุก รพ.สต. และ PCU รับผู้ตรวจด่วน ขอวันนี้ไม่เกิน 14.00 น นะคะ 23 2013-05-31
  3742.rar   รับผู้ตรวจให้แก้งเหนือแก้ไขด่วนจ้าส่งไม่เกิน 13.00 น นะคะ 35 2013-05-31
  3741.rar   แบบฟอร์มจัดทำแผนการเรียนรู้ CBL ให้พี่เปี๊ยก รพ.ค่ะ 7 2013-05-31
  3740.rar   รายงานผลคัดกรองนิ่ว ไต เพิ่มเติม ร.พ เขมราฐ 64 2013-05-29
  3739.rar   เหมือดแอ่ส่งงานเจี๊ยบค้า....กิจกรรม62 11 2013-05-29
  3738.rar   WE CAN DO ให้พี่แปีะค่ะ....ปิยทัศน์ 459 2013-05-29
  3737.rar   รายชื่แพทย์ประจำ รพ.สต.ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 179 2013-05-29
  3736.rar   รายชื่อผู้คลอด 24-28 พฤษภาคม 2556 18 2013-05-29
  3735.rar   รายงานลดแออัด ให้ รพ.สต. และให้พี่ตีบ จากก้อยจัย 13 2013-05-28
  3732.rar   สรุปยอดส่งออกให้ก้อย 13 2013-05-28
  3731.rar   ข้อมูล CBLให้พี่เปี๊ยก รพ.เขมราฐ จากเจี๊ยบค่ะ 9 2013-05-28
  3730.zip   รายชื่อมะเร็งตับเหมือดแอ่ 9 2013-05-27
  3729.rar   รายชื่อมะเร็งตับเจียด 2 2013-05-27
  3728.rar   รับผู้ตรวจให้น้องติ๊ก 145 2013-05-27
  3727.zip   รายชื่อตรวจมะเร็งตับหนองผือ 7 2013-05-27
  3726.rar   ส่งข้อมูลที่ Referออก รพ.สต./ให้ก้อย 9 2013-05-27
  3725.rar   ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานอำเภอเขมราฐส่งสสจ. 482 2013-05-24
  3724.rar   ส่งแบบฟอร์มลดแออัดเบาหวานความดันให้ก้อย 19 2013-05-24
  3723.rar   รายชื่อผู้คลอด 1-22 พ.ค.2556 15 2013-05-23
  3722.rar   แบบฟอร์ม CCA01 และ CCA02 ส่งใหม่ 14 2013-05-23
  3721.rar   draftเอกสารนิเทศ 2556 (ฟอร์ม) 294 2013-05-23
  3720.rar   รูปเล่มนิเทศ รพ.สต.บาก 56(เอกสารOK) 2475 2013-05-23
  3719.zip   รูปเล่มนิเทศ รพ.สต.บาก 56 295 2013-05-23
  3718.rar   ส่งข้อมูลDM+HT ให้ก้อย/NCD เขมราฐ 19 2013-05-23
  3715.rar   รายละเอียดการอัลตราซาวด์มะเร็งตับและท่อน้ำดี ให้พื้นที่แจ้งกลุ่มเสี่ยง หนองผือ 21 บาก 30 หนองนกทา 11 เหมือดแอ่ 30 เจียด 20 ม่วงเฒ่า 40 PCU.เขมราฐ 40 คน ...................ให้พื้นที่เตรียม ใบซักประวัติกลุ่มเสี่ยง CCA01 14 ข้อ (ลงข้อมูลให้เรียบร้อย) เขียนรายละเอียด CCA02 ....มารับบัตรคิว...ที่ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพร้อมกับคนไข้....เนื่องจากถ้าไม่มีใบ CCA01และ CCA02 จะไม่ได้คิวค่ะ 14 2013-05-23
  3714.rar   แบบฟอร์มให้พี่นิดขามป้อมค่ะ 3574 2013-05-20
  3713.rar   สิทธิ์ว่างบากจ้า 2 2013-05-20
  3712.rar   แบบรายงานลดความแออัด DM HT รับผู้ตรวจ ให้ทุก รพ.สต. PCU NCD (เจ๊ตีบ) ส่งรายงานวันที่ 25 พค 2556 ที่ฝ่ายอนามัยนะคะ 6 2013-05-20
  3711.rar   ส่งราบงานคัดกรองนิ่วไต โรงพยาบาลเขมราฐ 17 2013-05-19
  3710.rar   ส่งรายงานคัดกรองนิ่วไต รพ.เขมราฐ 65 2013-05-19
  3709.zip   รายชื่อANCพบแพทย์(20พค.56)ให้คุณบ๋อมห้องคลอด 9 2013-05-16
  3708.zip   พี่ปุ่นฝากงานให้น้องหนุย 153 2013-05-15
  3707.zip   กำหนดการไปเวียดนามล่าสุด 111 2013-05-15
  3706.zip   วิชาการเขตให้พี่ชาญ พี่หนุ๋ยค่ะ 150 2013-05-15
  3705.rar   รายละเอียดการโอนเงินให้ลูกข่ายตค55-พค56 24 2013-05-15
  3704.rar   ส่งรายชื่อคัดกรองอัลตราซาวล์ขามป้อมให้น้องหน่อยค่ะ 124 2013-05-14
  3702.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วยหนองผือ 4 2013-05-14
  3701.rar   ให้ ลงรายชื่อผู้รับการคัดกรองอัลตราซาวด์(รายชื่อไม่ครบ) ส่งภายใน 17 พ.ค. 56 นะค่ะ....ขอบคุณค่ะ 124 2013-05-14
  3700.zip   โปรแกรมเที่ยวเวียดนามค่ะ 98 2013-05-14
  3699.rar   ขอความร่วมือผู้มีปัญหาทางด้านการได้ยิน(หูตึง)เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ส่งรายชื่อตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 14 พค 2556 ที่เวปฝ่ายอนามัยนะคะ 4 2013-05-14
  3698.rar   รายชื่อ อบรม นสค.ที่ โขงเจียม ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านยึดตามนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องประสานกันเองและหากท่านใดไม่เข้าร่วมบรมให้ทำหนังสือชี้แจง ท่านสสจ.โซนละท่านสสอ. 5 2013-05-14
  3697.rar   แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพให้ทุก รพ.สต. 40 2013-05-10
  3696.rar   แผนตรวจสุขภาพนักเรียนที่แก้ไข เริ่ม 23 พค 2556 นะคะ รพ.สต.นาแวง นาหว้า หนองนกทา ม่วงเฒ่า แก้งเหนือ 19 2013-05-10
  3695.zip   งานให้น้องกวางถ่ายเอกสาร 14 ชุดนะ 40 2013-05-09
  3694.rar   รายชื่อและข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย DM HT ให้ รพ.สต. 66 2013-05-07
  3693.rar   ส่งรายงานการศึกษา ให้น้องเย็น (รพ.สต.บาก) 799 2013-05-07
  3692.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือนพฤษภาคม2556 8 2013-05-06
  3691.rar   ตารางปรับเปลี่ยนให้ก้อย 9 2013-05-03
  3690.rar   รายงานตรวจเต้านม เดือน เม.ย PCU.เขมราฐ 7 2013-05-02
  3689.rar   รายงานIQเดือน เม.ย PCU.เขมราฐ ส่งพี่ก้อยค่ะ 9 2013-05-02
  3687.rar   ส่งรายงานDM+HT เมย.56ให้ก้อย 33 2013-05-02
  3686.rar   ส่งรายงานการศึกษา ให้น้องเย็น จาก รพ.สต.บาก 799 2013-05-02
  3685.rar   วาระประชุม ต. ให้เจี๊ยบ 11 2013-05-02
  3684.rar   วาระประชุม พค ก้อยจัยให้เจี๊ยบจัง 18 2013-05-01
  3683.rar   ข้อมูลตรวจตา 56 125 2013-05-01
  3681.rar   รายชื่อ KUB ที่ผิดปกติในวันที่ 4 เมษายน 2556 ให้ พี่เปี๊ยก (OPD) PCU รพ.สต.บาก ม่วงเฒ่า ขามป้อม เหมือดแอ่ หนองนกทา เพื่อส่งต่อพบแพทย์ในวันที่ 7-10 พค 2556 16 2013-05-01
  3680.rar   รายชื่อ ผู้คลอด 22-30 เมย 56 19 2013-04-30
  3679.rar   เบิกวัคซีน + lab ขามป้อม ให้พี่เจี๊ยบค่ะ 192 2013-04-30
  3677.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วยวัณโรคให้หน่อย+ริทค่ะ 28 2013-04-26
  3676.rar   ส่งรายชื่อผู้ป่วยวัณโรคให้หน่อย+ริทค่ะ 28 2013-04-26
  3675.rar   แบบฟอร์มยาให้พี่นิด(ขามป้อม) 13 2013-04-26
  3674.rar   หนังสือเชิญประชุมให้พี่ต่อ ขามป้อม 1707 2013-04-26
  3673.rar   ข้อมูลบุคลากร 27 2013-04-24
  3672.rar   ข้อมูลลูกจ้าง 34 2013-04-24
     ขอให้ จนท.ทุก รพ.สต.ดำเนินการดูแลหมู่บ้านและ วัด โรงเรียน หอกระจายข่าว ในทุกหมู่บ้าน...เนื่องจากจังหวัดจะลงสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายในวันที่ 24 เมษายน 2556 ฝนช่วงตอนเช้า 0 2013-04-23
  3668.rar   ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กรอกข้อมูลการประเมินสมรรถนะการให้บริการ นสค.ตามเอกสารคนละ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินงานจัดทำ CBL แล้วส่งกลับมาที่เว็ปฝ่ายคุ้มครงผู้บริโภค ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ 6 2013-04-23
  3667.rar   รายชื่อผู้คลอด 1-22 เมษายน 2556 16 2013-04-23
  3666.rar   แผนงบค่าเสื่อมปี 53-56 ให้น้องนิดหน่อยจ้า (ที่เหลือเดี๋ยวสแกนตามไปนะจ๊ะ 3638 2013-04-22
  3665.rar   แบบ รง.ความสะดวกสบายผู้พิการ นาแวง 11 2013-04-22
  3664.rar   รายงานผู้พิการ 8 2013-04-22
     แจ้งให้ทุก รพ.สต. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ...... เนื่องจาก สสจ. อุบลราชธานี จะลงสุ่มประเมินค่า HI และ CI อำเภอเขมราฐวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ในช่วงเช้า......แห่งใดรับทราบ comment ข้อความบอกด้วยนะค่ะ ในเฟสบุ๊คกลุ่มงานควบคุมโรคค่ะ 0 2013-04-22
  3662.rar   แผนคัดกรองจอประสาทตา(เก็บตก)และข้อมูลคัดกรองจอประสาทตาให้ รพ.สต.ตามPt รับบริการตามแผน 23-26 เมษษยน 2556 ด้วยนะคะ 299 2013-04-22
  3661.rar   ปก 6128 2013-04-18
  3658.rar   1 671 2013-04-18
  3657.rar   404 มีค 56 หนองนกทา ให้วานิด 10 2013-04-18
  3654.rar   แผนตรวจตาให้พี่ตีบ(แก้ไขเพิ่มเติม) 8 2013-04-17
  3653.rar   งาน PCU.เขมราฐ ส่งงานพี่เย็นค่ะ 162 2013-04-10
  3652.rar   รายงานวางแผนครอบครัว มี.ค56 PCU.เขมราฐ 4 2013-04-10
  3651.rar   แผนตรวจสุขภาพให้พี่ติ๊กนาหว้า 19 2013-04-10
  3650.rar   รายงานผู้พิการเจียด 11 2013-04-09
  3649.rar   รายงานผลการประเมิน IQ PCU.เขมราฐ เดือน มี.ค(ส่งพี่ก้อยค่ะ) 9 2013-04-09
  3648.rar   แบบรายงานพัฒนาการสมวัยแบบใหม่ให้ รพ.สต. PCU ส่งด่วน 9-10 เมษายน 2556 9 2013-04-09
  3647.rar   สถิติจิตเวชเดือนมี.ค56ให้ก้อย 7 2013-04-09
  3646.rar   ข้อมูลส่งต่อ KUB ผิดปกติ เขมราฐ ปี 2556 ให้พี่เปี๊ยก OPD นะคะ 64 2013-04-08
  3645.rar   ข้อมูลทั่วไปบ้านเตย ขามป้อมให้น้องหน่อย 9 2013-04-08
  3644.rar   รายงานตรวจเต้านมด้วยตนเองPCU.เขมราฐ เดือน มี.ค ส่งพี่ก้อยค่ะ 7 2013-04-05
  3643.rar   รายชื่อ KUB 28 กพ 2556 แก้งเหนือ ม่วงเฒ่า ส่งต่อตามรายละเอียดนะคะ 10 2013-04-05
  3641.rar   ศสช.เขมราฐ ส่งรายงาน อสม.เดือน มี.ค. 56 ค่ะ 8 2013-04-05
  3640.rar   แบบรายงาน IQ เดือน มี.ค. PCU.เขมราฐ 9 2013-04-04
  3639.rar   แบบรายงานความสะดวกผู้พิการ ให้ ทุก รพ.สต. และ PCU ดำเนินการ ส่งฝ่ายอนามัย ในวันที่ 8 เมษายน 2556 นะคะ 11 2013-04-04
  3638.rar   รายชื่อ KUB ผิดปกติ เพิ่มเติมให้ทุก รพ.สต.ตรวจสอบส่งต่อพบแพทย์ 64 2013-04-04
  3637.rar   วาระประชุมฝ่ายควบคุมโรค 929 2013-04-04
  3636.rar   ภาพ รพ.สต.เจียด 486 2013-04-04
  3635.rar   ส่งรายงานเดือน มีนาคม +แผนคัดกรองจอประสาทตา+รายชื่อผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองรายรพ.สต.+DM,HT รายใหม่/ให้ก้อย/พี่ตีบ 558 2013-04-03
  3634.rar   แม่ข่ายโอนเงินให้ลูกข่ายเดือนมีนาคม56ค่ะ 8 2013-04-03
  3633.rar   รายงานเดือนมี.ค56(ขามป้อมให้น้องเจี๊ยบ) 28 2013-04-02
  3632.rar   รายชื่อ KUB ที่ผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ แยกเป็น รพ.สต.ขอความกรุณาส่งต่อตามละเอียดที่แจ้งนะคะ 48 2013-04-02
  3630.rar   ฝากนิดหน่อย _จากพี่บาสส 77 2013-04-02
  3629.rar   ให้พี่นิต ขามป้อม 6 2013-04-02
  3628.zip    รายชื่อยังไม่ได้ KUB ในรอบแรก รพ.สต.หนองนกทา ส่งตรวจวันที่ 4 เมษายน 56 นี้ ให้ฝ่ายอนามัย 24 2013-04-02
  3627.rar   ให้เจ้ตู่ รพ.สต. บาก 6 2013-04-01
  3626.rar   รายชื่อผู้คลอด 1-31 มีค 56 17 2013-04-01
  3625.rar   เกณฑ์ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี.....ให้นาแวง 8 2013-04-01
  3624.rar    รายชื่อยังไม่ได้ KUB ในรอบแรก ให้ รพ.สต.ติดจามผู้ป่วยมา KUB ในวันที่ 4 เมษายน 56 ที่ สสอ เขมราฐ( ให้ รพ.สต. เจียด ) ขอขคุณครับ 7 2013-03-29
  3623.rar   รายชื่อยังไม่ได้ KUB ในรอบแรก ให้ รพ.สต.ติดจามผู้ป่วยมา KUB ในวันที่ 4 เมษายน 56 ที่ สสอ เขมราฐ( ให้ รพ.สต. นาแวง ) ขอขคุณครับ 7 2013-03-29
  3622.rar   รายชื่อผล KUB ที่ผิดปกติ ให้ทุก รพ.สต. ตรวจสอบและส่งเลือดตรวจ ส่งต่อผู้ป่วยพบแพทย์ตามขั้นตอน ด่วนนะคะ 14 2013-03-29
  3621.rar   KUBเจียดให้หมู 7 2013-03-29
  3620.zip   ให้หมูทีมตรวจสุขภาพ 9 2013-03-29
  3619.rar   รายชื่อX-ray 12 2013-03-28
  3618.zip   ตารางประเมิน EQ ให้พี่แป๋วค่ะ 3334 2013-03-28
  3617.rar   ANCพบแพทย์รพ.สต.เหมือดแอ่ (1เมย.56)ให้คุณบ๋อมห้องคลอด 8 2013-03-28
  3616.rar   หนังสือเชิญประชุมให้หนองนกทา 4554 2013-03-21
  3615.rar   ภาพรณรงค์ไข้เลือดออก_นาแวง 9866 2013-03-21
  3614.rar   ภาพรณรงค์ไข้เลือดออก_ แก้งเหนือ 13480 2013-03-21
  3613.rar   โครงการปรับเปลี่ยนให้พี่ก้อย/NCD 18 2013-03-20
  3612.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือนกุมภาพันธ์2556 16 2013-03-20
  3611.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือนมีนาคม 2556 13 2013-03-20
  3610.rar   เป้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม PCU เขมราฐ 4 2013-03-20
  3609.rar   แบบสรุปโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ปี 2556 PCU เขมราฐ 5 2013-03-20
  3608.rar   เอกสารประชุมจัดทำวาระประชุม MCH ก้อยให้ยุพรัตน์ 7075 2013-03-20
  3607.rar   แบบรายงานเป้าหมายปรับเปลี่ยนปี 2556 ให้ทุก รพ.สต. และ PCU ส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เพื่อฝ่าย NCD นำข้อมูลไปประชุมวันที่ 21 มีนาคม 2556 ขอบคุณค่ะ 4 2013-03-20
  3382.rar   ส่งข้อมูลปรับเปลี่ยนDM+HT+แผนตาให้ก้อย/พี่ตีบ 281 2013-03-20
  3381.rar   ส่งรายชื่อตรวจตา 5 กค 55 ให้ก้อย/พี่ตีบ 59 2013-01-09
  3380.rar   สิทธิว่างนาแวง(ให้ก้อย) 5 2013-01-09
  3379.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือนมกราคม2556 วันที่1-4 8 2013-01-04
  3378.rar   สถานะคงคลังยาให้เจี๊ยบ 55 2013-01-04
  3377.rar   ส่งรายงานอนามัยแม่และเด็กให้ก้อย สสอ.เขมราฐ 23 2013-01-04
  3376.rar   เจี๊ยบให้ หน.เหรียญ 38 2013-01-04
  3375.rar   PCA หนองนกทา ให้ จิดละดา 68 2013-01-04
  3374.rar   ส่งรายงานDm+HT ให้ก้อยประจำเดือน ธค 55 9 2013-01-03
  3373.rar   ส่งแผนคัดกรองจอประสาทตาพร้อมผลงาน 4 รพ.สต.และให้ตรวจสอบคนไข้ที่ยังไม่ได้ตรวจเพื่อติดตามคนไข้ตรวจเพิ่มหลังเสร็จทุก รพ.สต. 105 2013-01-03
  3372.rar   รายชื่อผู้คลอดเดือนธันวาคม 23-31 พศ2555 19 2013-01-03
  3371.rar   รายงานฟันให้สายัน 5 2013-01-02