กิจกรรม

 ทีมสหวิชาชีพดำเนินการปฐมนิเทศโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (DM Remission) รพ.สต.แก้งเหนือและ รพ.สต.บ้านบาก

   วันที่ 13 พฤศิจกายน 2566 วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ประธานคณะกรรมการ NCD Board และนายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ รองประธานคณะกรรมการ NCD Board มอบหมายให้ พ.จ.อ.อนุชา อุภัยชีวะ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขมราฐ นำทีมสหวิชาชีพดำเนินการปฐมนิเทศโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (DM Remission) ภาคเช้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ ตำบลแก้งเหนือ และภาคบ่ายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-11-13 13:01:40 น. อ่านแล้ว 111 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter