กิจกรรม

 สสอ.เขมราฐ ออกตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่อยู่เวร รพ.สต.ม่วงเฒ่าและ รพ.สต.หนองนกทา

   วันที่ 1 มกราคม 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐและนางจิตรดา ศรีสุระ นักวิชาการสาธสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ออกตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่อยู่เวรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเฒ่าและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่เข้าเวรประจำ รพ.สต. ช่วงวันหยุดยาว

วันที่ 2021-03-01 09:42:07 น. อ่านแล้ว 865 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter