กิจกรรม

 นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ ออกเยี่ยมจุดตรวจหลัก ให้กำลังใจ

   วันที่ 3 มกราคม 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นางสาวบุณลภัสสรณ์ เหลา ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ ออกเยี่ยมจุดตรวจหลัก ให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติณ จุดตรวจ สามแยกเมืองใหม่/จุดตรวจสามแยกหัว/จุดตรวจหนองผือ อำเภอเขมราฐ จันงหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-01 09:48:22 น. อ่านแล้ว 1590 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter