กิจกรรม

 สสอ.เขมราฐ ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

   วันที่ 4 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชน สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลาดนัดวันจ้นทร์ วัดป่าประชาสามัคคี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-01 09:51:22 น. อ่านแล้ว 909 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter