กิจกรรม

 มอบบ้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุ่งที่พักอาศัยของราษฎร ผู้ยากไร้ ยากจน ประจำปี 2563

   วันที่ 14 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธาน พชอ. ร่วมกับเหล่าการชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรี นานกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุ่งที่พักอาศัยของราษฎร ผู้ยากไร้ ยากจน ประจำปี 2563 รายของ นางสาวดอกรัก สายทอง อยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 8 บ้านม่วงเจียด ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีสภาพทรุดโทรม ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำเภอเขมราฐ โดยปกครอง อำเภอเขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชาชน จิตอาสา ได้ร่วมดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย

วันที่ 2021-03-01 10:39:25 น. อ่านแล้ว 745 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter