กิจกรรม

 ทีม EOC อำเภอเขมราฐ ออกตรวจตามแผนมาตรการออกตรวจโควิด-19 อำเภอเขมราฐ ประจำเดือนมกราคม 2564

   วันที่ 14 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธานศูนย์ EOC อำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ทีม EOC อำเภอเขมราฐ ออกตรวจตามแผนมาตรการออกตรวจโควิด-19 อำเภอเขมราฐ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยออกตรวจและให้คำแนะนำสถานที่ต่างๆดังนี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเขมราฐ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขมราฐ ตลาดสด เทศบาลตำบลเขมราฐ ตลาดนัดลานดอกจาน เทศบาลตำบลเขมราฐ และด่านตรวจเขมราฐ โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ รณรงค์งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอร์ ในสถานที่ต่างๆ พร้อมแจกสติกเกอร์ “ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่” และ “สถานที่นี้ เป็นเขตห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ตามกฏหมาย” ด้วย

วันที่ 2021-03-01 13:23:09 น. อ่านแล้ว 744 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter