กิจกรรม

 ทีม EOC อำเภอเขมราฐ ออกตรวจตามแผนมาตรการออกตรวจโควิด-19 อำเภอเขมราฐ ประจำเดือนมกราคม 2564

   วันที่ 19 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธานศูนย์ EOC อำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ทีม EOC อำเภอเขมราฐ ออกตรวจตามแผนมาตรการออกตรวจโควิด-19 อำเภอเขมราฐ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยออกตรวจและให้คำแนะนำสถานที่ต่างๆ ดังนี้ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่น สาขา ปตท.ชนะชัย เขมราฐ, ร้านมินิบิ๊กซี สาขาเขมราฐ, แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท, จันทร์แรม ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ รณรงค์งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ในสถานที่ต่างๆ พร้อมแจกสติกเกอร์ “ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่” และ “สถานที่นี้ เป็นเขตห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ตามกฏหมาย” ด้วย

วันที่ 2021-03-01 13:51:37 น. อ่านแล้ว 1015 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter