กิจกรรม

 กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 โดยการตั้งด่านชุมชน เพื่อคัดกรองบุคคลเข้ามาในพื้นที่

   วันที่ 22 มกราคม 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ/ประธานศูนย์ EOC อำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ทีม อสม. ในพื้นที่ อำเภอเขมราฐ และผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 โดยการตั้งด่านชุมชน เพื่อคัดกรองบุคคลเข้ามาในพื้นที่ พร้อมเฝ้าระวังเชิงรุก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและติดตาม บุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ให้กักตัว 14 วัน อย่างเคร่งครัด

วันที่ 2021-03-01 14:07:18 น. อ่านแล้ว 846 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter