กิจกรรม

 คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม นายจ้างของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขมราฐ-นาตาล

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม นายจ้างของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขมราฐ-นาตาล ของสำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-31 09:00:46 น. อ่านแล้ว 847 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter