กิจกรรม

 ทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) อำเภอเขมราฐ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามแผนการออกตรวจตามมาตรการโควิด-19 อำเภอเขมราฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

   วันที่ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามแผ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อำเภอเขมราฐ นำโดย นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายธวัชชัย ตระการกสิกิจ ปลัดอำเภออาวุโส นำทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) อำเภอเขมราฐ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราฐ, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ, ท้องถิ่นอำเภอ, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนันประจำตำบล ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามแผนการออกตรวจตามมาตรการโควิด-19 อำเภอเขมราฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ว่าสถานบริการต่างๆ มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ พร้อมเสนอแนะวิธีการป้องกันที่ถูกต้องให้แก่สถานบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ร้านเขมราฐ อีสานคลาสสิค,เทศบาลตำบลเทพวงษา, โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสนาม ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ รณรงค์งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอร์ ในสถานที่ต่างๆ พร้อมแจกสติกเกอร์ “ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่” และ “สถานที่นี้ เป็นเขตห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ตามกฏหมาย” ด้วย

วันที่ 2021-03-31 09:41:55 น. อ่านแล้ว 855 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter