กิจกรรม

 ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ที่ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้แทน กลุ่มงานต่างๆ ใน สำนักงาสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เนื่องจากสถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จึงปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing โดยถ่ายทอดการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อการลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 2021-03-31 09:44:28 น. อ่านแล้ว 787 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter