กิจกรรม

 ประชุมหารือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมหารือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน ซึ่งได้ปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปในการเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ในตำบลนาแวง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 2021-03-31 11:14:09 น. อ่านแล้ว 813 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter