กิจกรรม

 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน และ รพ.สต.ติดดาวปี 2564

   วันที่ 8 มีนาคม 2564 วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นำคณะผู้นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน และ รพ.สต.ติดดาวปี 2564 โดยช่วงเช้าเข้านิเทศฯ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี ซึ่งการนิเทศได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และร่วมรับประทานอาหารที่ รพ.สต.ข้ามป้อม ต่อมาเวลา 13.30 น. คณะนิเทศเดินทางไปนิเทศงานต่อ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี เสร็จสิ้นการนิเทศวันนี้ เวลา 16.00 น.

วันที่ 2021-04-21 09:03:20 น. อ่านแล้ว 1001 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter