กิจกรรม

 โครงการ “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว”

   วันที่ 20 มีนาคม 2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ เป็นประธาน เปิดโครงการ “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” โดยมีนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และนายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ โดยบูรณาการกับการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ขั้นตอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนเดินเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐได้ออกสุ่มตรวจความเค็มในอาหารที่นำมาขายในถนนคนเดินด้วย

วันที่ 2021-04-21 09:52:11 น. อ่านแล้ว 882 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter