กิจกรรม

 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และการปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยในอำเภอเขมราฐ

   วันที่ 1 เมษายน 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และการปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยในอำเภอเขมราฐ ณ ห้องประชุม สองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน/ผู่ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และภาคีเครือข่าย โดยเน้นมาตรการ 3 ด่าน คือ ด่านครอบครัว ด่านชุมชน และด่านตำรวจ และให้นำความรู้จากการอบรมโครงการไปขยายผลกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่อไป

วันที่ 2021-04-21 16:10:02 น. อ่านแล้ว 935 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter