กิจกรรม

 การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2564

   วันที่ 2 เมษายน 2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2564 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในเดือนเมษายนแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำไปปฏิบัติและขยายผลแก่พี่น้องประชาชนในชุมชนต่อไป โดยมีนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-04-21 16:12:33 น. อ่านแล้ว 872 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter