กิจกรรม

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนตำบล Long Term Care จากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

   วันที่ 2 เมษายน 2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนตำบล Long Term Care จากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สองฝังโขง โรงพยาบาลเขมราฐ เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงาน พชอ.กันทรารมย์ ต่อไป ซึ่งคณะศึกษาดูงานฯ นำโดยนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ประธาน พชอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ พชอ. และคณะทำงาน พชอ.อำเภอกันทรารมย์ โดยท่านสาธารณสุขอำเภอเขมราฐกล่าวต้อนรับและดำเนินการนำเสนอการปฏิบัติงานโดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ

วันที่ 2021-04-21 16:18:51 น. อ่านแล้ว 872 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter