กิจกรรม

 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

   วันที่ 21 เมษายน 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-04-21 16:28:59 น. อ่านแล้ว 813 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter