กิจกรรม

 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อำเภอเขมราฐเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

   วันที่ 21 เมษายน 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ได้พร้อมกันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ตึกไทย-ญี่ปุ่น โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ โดยนายอำเภอฯ ได้รับการฉีดไปแล้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

วันที่ 2021-04-21 16:31:42 น. อ่านแล้ว 1237 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter