กิจกรรม

 คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมแนะนำการปฏิบัติตัวและให้กำลังใจ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากที่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลเขมราฐ

   วันที่ 26 เมษายน 2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจ้งหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ/ นายจำรัส พรมบุญ ผช.สสอ./ นางกฤษณา สมสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม/ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับ บุคลากรเทศบาลตำบลเทพวงศา/ ผู้นำชุมชน/ อสม. เยี่ยมแนะนำ การปฏิบัติตัวและให้กำลังใจ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากที่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลเขมราฐ ครบกำหนดหายเป็นปกติแล้ว ณ ตำบลเขมราฐ เจ้าตัว คนในครอบครัว ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดดี

วันที่ 2021-04-28 10:11:04 น. อ่านแล้ว 1059 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter