กิจกรรม

 ประชุมวางแผนการให้วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย

   วันที่ 27 เมษายน 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมวางแผนการให้วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย ที่ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจำรัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงาน EPI. ทุก รพ.สต. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางและวางแผนการให้วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป

วันที่ 2021-04-28 10:12:27 น. อ่านแล้ว 844 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter