กิจกรรม

 ประชุมโครงการเขมราษฎร์ธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจพัฒนากลไกและแผนบูรณาการด้านการจัดการขยะ

   วันที่ 17 มกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ 2565 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธาณรณสุขอำเภอเขมราฐ ผู้รับผิดชอบโครงการเขมราษฎร์ธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจพัฒนากลไกและแผนบูรณาการด้านการจัดการขยะ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. และนายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม ประธานอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นการบริหารจัดการขยะ ได้เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานจัดการขยะระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน สำหรับหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2022-01-17 15:48:49 น. อ่านแล้ว 1350 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter