กิจกรรม

 การประชุมแนวทางการเปิดตลาดสด ตลาดนัด ตลาดนัดชุมชน

   วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อำเภอเขมราฐ โดย นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมแนวทางการเปิดตลาดสด ตลาดนัด ตลาดนัดชุมชน ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมีนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการเปิดตลาด ซึ่งหลังจากการประชุมได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เปิดตลาดต่างๆ ในอำเภอเขมราฐ

วันที่ 2020-05-22 15:30:07 น. อ่านแล้ว 971 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter