กิจกรรม

 รับฟังการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการในการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

   วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการในการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการนำส่งข้อมูลในระบบ (e-Service) และจ่ายเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และจัดทำแผนเงินบำรุง 3 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-05-11 10:18:55 น. อ่านแล้ว 59 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter