กิจกรรม

 ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ "เขมราษฎร์ธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจพัฒนากลไก และแผนบูรณาการด้านการจัดการขยะ"

   วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 วันศุกร์ ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ "เขมราษฎร์ธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจพัฒนากลไก และแผนบูรณาการด้านการจัดการขยะ" อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-05-19 10:37:28 น. อ่านแล้ว 57 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter