กิจกรรม

 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตระดับตำบล "ตำบลปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี"

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 วันอังคาร ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตระดับตำบล "ตำบลปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุยขจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์สนับสนุนสุขภาพที่ 10 มาให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและท่อน้ำดี การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพชีวิต เพื่อเตรียมการแระกวดตำบลจัดการสุขภาพชีวิตระดับตำบล "ตำบลปลอดภัยจากโรคพยาธฺใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" ระดับจังหวัดต่อไป

วันที่ 2023-05-23 10:47:21 น. อ่านแล้ว 60 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter