กิจกรรม

 สสอ.เขมราฐ ร่วมกับ สคร.10 ลงพื้นที่สุ่มความชุลูกน้ำยุงลาย

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 วันอังคาร ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) อำเภอเขมราฐ และทีมเฝ้าระวังสอบสวนเร็ว (SRRT) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ร่วมต้อนรับหน่วยควบคุมโรคติดต่อ โดยสำนักงานป้องและควบคุมโรค เขตที่ 10 (สคร.10) และร่วมลงพื้นที่สุ่มความชุลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านทรายพูล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูกาลของโรคด้วย

วันที่ 2023-05-23 10:54:52 น. อ่านแล้ว 65 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter