กิจกรรม

 คปสอ.เขมราฐ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

   วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วันศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายแพทญ์ภิรักษ์ รุ่งพัมนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ พร้อมด้วยนายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นางวรพงศ์ หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลเขมราฐ หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลเขมราฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในให้ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยหน่วยงานที่รับตรวจสอบ คือ โรงพยาบาลเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ตามลำดับ ณ ห้องประชุม สองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-05-26 11:11:51 น. อ่านแล้ว 64 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter