กิจกรรม

 การตรวจประเมินคุณลักษณะต้นแบบ นักสาธารณสุขทองคำ ประจำปี 2566

   วันที่ 5 มิถุนายน 2566 วันจันทร์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา ศูนย์ 9.00 น คณะกรรมการตรวจประเมินคุณลักษณะต้นแบบ นักสาธารณสุขทองคำ ประจำปี 2566 สภาการสาธารณสุขชุมชน นำโดยนายอเนก ทับทิม เลขาสภาการสาธารณสุขชุมชน และคณะ ได้ออกประเมินฯ นางพุทธธิดา จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ โดยมีนายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยนายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-06-05 13:05:51 น. อ่านแล้ว 51 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter