กิจกรรม

 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

   วันที่ 7 มิถุนายน 2566 วันพุธ ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ไปศึกษาบริบทชุมชน วินิจฉัยปัญหาสาเหตุของการของภัยสุขภาพ และจัดทำโครงการ แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ บ้านแก้งหลักด่าน หมู่ที่ 7 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก บ้านบึงหอม หมู่ที่ 5 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่าง ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ ประธานในพิธี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดี ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน กสม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบาก ผู้อำนวยการสุขภาพตำบลหนองผือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง เพื่อให้เตรียมการและประเมินผลการฝึกงานปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 2023-06-07 13:21:07 น. อ่านแล้ว 47 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter