กิจกรรม

 การนิเทศงานผสมผสานระดับอำเภอและตรวจสอบภายใน

   วันที่ 19 มิถุนายน 2566 วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา นายสุรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการนิเทศงานผสมผสานและตรวจสอบภายใน คปสอ.เขมราฐ โดยมีฝ่ายจากโรงพยาบาลเขมราฐ ฝ่ายจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้านิเทศงานและตรวจสอบภายใน ตามลำดับ เวลา 09:00 นิเทศงานและตรวจสอบภายในที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ ต่อมาเวลา 13:00 2005 ต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง ตำบลนาแวงอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี ตามลำดับ

วันที่ 2023-06-19 13:50:23 น. อ่านแล้ว 54 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter