กิจกรรม

 โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

   วันที่ 19 มิถุนายน 2566 วันจันทร์ ที่ 19 เดือนมิถุยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสรพงศ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้ นางจิตรดา ศรีสุระ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางมณีญาภา ถาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบัติการ และว่าที่ร้อยตรีอดอศร คำภาสันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ณ วัดบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราธานี

วันที่ 2023-06-19 09:57:00 น. อ่านแล้ว 46 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter