กิจกรรม

 นิเทศงานสาธารณสุขผสามผสานระดับอำเภอและตรวจสอบภายใน

   วันที่ 22 มิถุนายน 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน และตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย และความถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงิน พ.ศ. 2566 และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน การสร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัตืงานในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจียดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-06-22 09:59:03 น. อ่านแล้ว 60 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter