กิจกรรม

 ประชุมโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ

   วันที่ 23 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เชิงบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 10 ระยะที่ 2 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งเนื้อหาการประชุมว่าด้วย เมื่อปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร ได้รับงบประมาณจากสำนักวิจัยแห่งชาติ ในการทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ เข้าสู่การรับบริการใน 3 โรคหลัก คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคกระดูกสะโพกหัก ซึ่งการช่วยเหลือดูแลรักษาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทุกขั้นตอน มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ 1 สำหรับการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในปีนี้ คือ การต่อยอดขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการระยะที่ 1 ให้ครอบคลุม 33 อำเภอของทั้ง 5 จังหวัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 ซึ่งอำเภอเขมราฐ เป็นหนึ่งในพื้นที่วิจัยและเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในะรบบสาธารณสุขพร้อมภาคีเครือข่าย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยนำโดยท่านผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัด ร่วมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรม

วันที่ 2023-06-23 10:00:28 น. อ่านแล้ว 48 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter