กิจกรรม

 ปัจฉิมนิเทศนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสสุขชมชนถอดบทเรียนโครงการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข

   วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 วันพุธ ที่ 26 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบาย หารือข้อมราชการ กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-07-26 10:41:43 น. อ่านแล้ว 108 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter