กิจกรรม

 ประชุมจัดทำแผนยุทธการปราบปรามยาเสพติดฯ

   วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วันพุธ ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายโดยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธการปราบปรามยาเสพติดและการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี (หลักชัย 66) เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีห้วงเวลาในการปฏิบัติห้วงแรกตั้งแต่วันที่ 16 - 30 สิงหาคม และห้วงที่สองตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2566

วันที่ 2023-08-16 11:21:01 น. อ่านแล้ว 95 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter