กิจกรรม

 ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเดือน

   วันที่ 5 กันยายน 2566 วันอังคาร ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.45 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบลเขมราฐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และข้อราชการต่างๆ และติดตามผลงานการปฏิบัติงานต่างๆ KPI ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2023-09-05 12:01:36 น. อ่านแล้ว 145 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter