กิจกรรม

 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2566

   วันที่ 6 กันยายน 2566 วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ครั้งที่ 8/2566 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน สร้างความเท่าเทียมทุกคนทุกกลุ่ม กลุ่มเปาะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานการประชุมฯ

วันที่ 2023-09-06 12:07:52 น. อ่านแล้ว 176 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter