กิจกรรม

 กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนสภาพแวดล้อม

   วันที่ 12 ตุลาคม 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสภาพแวดล้อม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ สวนสาธารณดอนปู่ตา หมู่ที่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชธาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 2023-10-12 12:28:01 น. อ่านแล้ว 95 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter