สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
41 ซอย กงพะเนียง ตำบล เขมราฐ อำเภอ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045 491 174   Fax. 045 491 174
ubon00315@gmail.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
Khemmarat District Health Office