กิจกรรม

 อำเภอเขมราฐเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

   วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อำเภอเขมราฐ โดย นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ ร่วมกับกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, เหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐ, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลเขมราฐ, สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ, เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเขมราฐ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขมราฐเป็นจำนวนมาก โดยสรุปการบริจาคโลหิต ดังนี้ ลงทะเบียนทั้งหมด 284 คน บริจาคได้ 216 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง 69 คน (สาเหตุไม่ผ่าน ความดันโลหิตสูง 20 คน/ความเข้มข้นเลือดไม่พอ 45 คน / เป็นประจำเดือน 2 คน / กินยาแก้แพ้ 1 คน / ดื่มเหล้า 1 คน)

วันที่ 2020-06-08 12:03:05 น. อ่านแล้ว 1110 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter