กิจกรรม

 โครงการทศวิถีเทิดไท้องค์ราชันย์ ต้นแบบฟันเทียมรากฟันเทียม และทันตกรรมทางไกล

   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วันศุกร์ ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับโล่รางวัล และร่วมจัดบูธนิทัศการ อำเภอจัดการส่งเสริมสุขภาพทันตสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ตามโครงการ "ทศวิถีเทิดไท้องค์ราชันย์ ต้นแบบฟันเทียมรากฟันเทียม และทันตกรรมทางไกล (Teledentistry) เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 " ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 2023-11-10 12:49:53 น. อ่านแล้ว 185 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter