กิจกรรม

 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1

   วันที่ 12 ธันวาคม 2566 วันอังคารที่ 12 เดือนธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น นายแพทย์รักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ประธาน คปสอ.เขมราฐ มอบหมายให้ นายสุรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ รองประธาน และ คปสอ.เขมราฐ และคณะกรรมการ คปสอ.เขมราฐ ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม สองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานนิเทศงานฯ กล่าวต้อนรับโดย สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และนำเสนอข้อมูลโดย นายถนอม ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จากนั้นเวลา 11.00 น. ผู้นิเทศงาน แบ่งเป็น สอง ทีม ทีมที่ 1 ก็ถอนทีมนิเทศและเลขาฯโซน พบปะพูดคุยผู้บริหาร และกรรมการบริหารทีมที่ 2 ทีมนิเทศงาน ระดับจังหวัดเก็บข้อมูลและนิเทศงาน ตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567 นโยบายมุ่งเน้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 24 ประเด็นเวลา 13.30 น รับฟังสรุปพานิเทศงานฯ

วันที่ 2023-12-12 14:54:40 น. อ่านแล้ว 143 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter