กิจกรรม

 ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค คปสอ. เขมราฐ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำดื่ม

   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ คุ้มครองผู้บริโภค คปสอ.เขมราฐ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจประเมิน และเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม เพื่อเฝ้าระวังประจำปี 2563 ณ สถานที่ผลิต น้ำดื่มดิน-ฟ้า และ น้ำดื่มเรืองวารี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2020-06-08 14:43:32 น. อ่านแล้ว 1080 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter