กิจกรรม

 สสอ.เขมราฐ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมอบผลไม้ให้ทีมจุดตรวจ

   วันที่ 1 มกราคม 2564 นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และนางจิตรดา ศรีสุระ นักวิชาการสาธสาธารณสุขปฏิบัติการ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมอบผลไม้ให้ทีมจุดตรวจสามแยกเมืองใหม่/สามแยกหัวนา /สามแยกหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2021-03-01 09:45:47 น. อ่านแล้ว 835 ครั้ง


E-Meeting เอกสาร / คู่มือ ตัวอย่าง
                  โครงการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบงานเฝ้าระวังโรคจิตเวชในเด็ก
Flag Counter